ACTAS 2015
Acta ordinaria Nro. 01 del 30-01-2015 Acta ordinaria Nro. 02 del 20-02-2015 Acta ordinaria Nro. 03 del 06-03-2015
Acta ordinaria Nro. 04 del 20-03-2015 Acta ordinaria Nro. 05 del 10-04-2015(1) Acta ordinaria Nro. 06 del 24-04-2015
Acta ordinaria Nro. 07 del 29-04-2015 Acta ordinaria Nro. 08 del 08-05-2015  Acta ordinaria Nro. 09 del 22-05-2015
Acta ordinaria Nro. 10 del 05-06-2015 Acta ordinaria Nro. 11 del 19-06-2015  Acta ordinaria Nro. 12 del 10-07-2015 
Acta ordinaria Nro. 13 del 23-07-2015     
Acta ordinaria Nro. 16 del 16-10-2015 Acta Extraordinaria Ampliada Nro. 17 del 20-10-2015 Acta ordinaria Nro. 18 del 30-10-2015 
Acta ordinaria Nro. 19 del 20-11-2015 Acta extraordinaria Nro. 20 del 24-11-2015 Acta ordinaria Nro. 21 del 04-11-2015
AGENDAS 2015
Reunión ordinaria Nro. 01 del 30-01-2015 Reunión ordinaria Nro. 02 del 20-02-2015 Reunión ordinaria Nro. 03 del 06-03-2015
Reunión ordinaria Nro. 04 del 20-03-2015 Reunión ordinaria Nro. 05 del 10-04-2015  Reunión ordinaria Nro. 06 del 24-04-2015(1)
Reunión extraordinaria Nro. 07 del 29-04-2015 Reunión ordinaria Nro. 08 del 08-05-2015 Reunión ordinaria Nro. 09 del 22-05-2015 
Reunión ordinaria Nro. 10 del 05-06-2015 Reunión ordinaria Nro. 11 del 19-06-2015 Reunión ordinaria Nro. 12 del 10-07-2015 
Reunión ordinaria Nro. 13 del 23-07-2015 Reunión ordinaria Nro. 14 del 25-09-2015 Reunión Extraordinaria Nro 15 del 30-09-2015
Reunión ordinaria Nro. 16 del 16-10-2015 Reunión Extraordinaria Ampliada Nro. 17 del 20-10-2015  
Reunión ordinaria Nro. 19 del 20-11-2015 Reunión extraordinaria Nro. 20 del 24-11-2015 Reunión ordinaria Nro. 21 del 04-11-2015

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------